Hệ thống tự hành AGV

Xe tự hành AGV là một giải pháp tự động hóa vận chuyển cho nhà kho thông minh, xưởng sản xuất,… Sử dụng những công nghệ hiện đại, hệ thống AGV tự dẫn hướng di chuyển để tới vị trí định trước. Phù hợp cho những dây chuyền sản xuất có vị trí cố định, thao tác lặp đi lặp lại…